På jagt efter falskmøntnerne

Har du fanget falskmøntnerne?

  • Mønter Billede

Vores runejagt tager udgangspunkt i en sand begivenhed.

Hvis du har løst runejagten, kan du her på siden læse lidt mere om baggrundshistorien...

Anklaget for at bringe "dårlige mønter" i omløb

Vi kender til begivenheden i 1377 gennem 2 breve, som blev skrevet i anledning af at 2 mænd fra byen Danzig - i dag Gdansk i Polen - havde sat "dårlige mønter" i omløb på Bornholm. 

Det at mønterne var "dårlige" betyder højst sandsynligt at de havde et for ringe sølvindhold.

Et magtspil?

Ærkebispen i Lund var dengang herre over Bornholm, og hans "stedfortræder" på Bornholm var fogeden på Hammershus, Jens Uf.

Da Jens Uf får at vide om de "dårlige" mønter, fængsler han de to mænd, som har bragt dem i omløb, Nikolaus Schonelinde og Johannes Wulf, og sender et brev til deres landsherre, Højmesteren over den Tyske Orden. Danzig hørte dengang til den Tyske Ordens land.

Men Højmesteren har ikke meget forståelse for fogeden på Bornholm.

Svaret fra storbyen

Jens Uf medsender nogle af mønterne, så Højmesteren kan se, hvad det drejer sig om. Men Højmesteren støtter sine to undersåtter. Han skriver til Jens Uf, at de har erhvervet mønterne på lovlig vis - altså ikke selv fremstillet dem - og at det er helt lovligt i en stor by som Danzig, også at handle med penge.

Danzig var en verdensby i det middelalderlige Østersørum - og Danzigborgerne spillede en stor rolle i handelslivet på Bornholm. De var interesseret i den bornholmske sild - og leverede salt til fiskenes konservering. Flere folk fra Danzig havde faktisk ejendom på Bornholm.

Slap de fri?

Fogeden kunne nok ikke udrette meget mod en så stærk modpart som Højmesteren og den vigtige handelsby Danzig. Vi kender ikke til flere breve i denne sag, så mon ikke fogeden har været nødt til at sætte de to mænd på fri fod igen...

Hvor ved vi det fra?

Brevene i anledning af falskmøntersagen ligger i et arkiv i Gdansk, men de er publiceret og oversat i kildesamlingerne Diplomatarium Danicum og Danmarks Riges Breve. Her kan du læse originalteksten og oversættelsen af brevene.

 

 

Sæsonens åbningstider og priser