Plaskemøllen

  • Vandmoelle Semko1 Web

I middelalderen lå der mange små vandmøller langs de bornholmske åer. Sådanne skvatmøller - bornholmsk: plaskamølla - med vandret liggende møllehjul er velegnet til privat brug i mindre skala, og kunne bygges af dem, der ejede jord ved et åløb. 

Indenfor Danmarks middelalderlige grænser er denne mølletype kun kendt fra Skåne og Bornholm. 

Allerede i 1400-tallet har der ligget en plaskemølle ved Rågelundsgård, og den har ligget tæt på det sted, hvor vores lille rekonstruktion af en middelalderlig skvatmølle - bornholmsk: plaskamølla - står i dag. Vi ved dog ikke om det har været en stor vandmølle med lodret møllehjul eller en lille plaskemølle som vores. 

Rågelundsgård fandtes også allerede i middelalderen, og sporene efter den middelalderlige Rågelundsgård ligger sandsynligvis under den nutidige Rågelundsgård, hvor vi har vores udstillinglokaler, biograf og administration. Så prøv og mærk historiens vingesus når du nyder stemningen omkring den lille plaskemølle...