Kæretur på Hammershus

  • Kaerretur Mellemtrin

På denne oplevelsestur på Hammershus er eleverne selv med til at levendegøre forskellige scenarier fra borgens dramatiske fortid og får dermed historien helt ind under huden.

Kærreturen er en spændende og oplevelsesrig introduktion i Hammershus’ historie og middelalderen på Bornholm. Vi medbringer en kærre fyldt med middelalderlige effekter. Det er eleverne selv, som trækker trækærren op på borgen – og de får således en forståelse for, hvor slidsomt det var at skulle op på Hammershus for at betale skat. Formidleren lægger i løbet af turen op til specielle historiske scenarier, såsom Leonora Christina og Corfitz Ulfeldts flugt fra Hammershus, ærkebispestriden, eller drabet på Johan Printzenskjöld og Bornholms befrielse i 1658, som eleverne dramatiserer ved hjælp af rekvisitterne.

Ved dette skift imellem fortælling og dramatisering får eleverne en levende og dyb indsigt i både dagliglivet på borgen og de vigtigste højdepunkter i dens historie. Også borgens indretning og funktioner forklares, imens vi passerer de forskellige steder: Eleverne får en indsigt i borgens forsvar, i ret og straf på Hammershus, og i skatteopkrævning på Bornholm i middelalderen. De får desuden et overblik over borgens århundredelange historie: Hvem kan tænkes at være bygherre? Hvilke vigtige historiske hændelser udspillede sig på Hammershus? Hvordan er anlægget blevet restaureret og undersøgt i nyere tid?

Praktiske oplysninger

Turen kan med fordel suppleres med et besøg i Hammershusudstillingen, som rummer fund, våben, klædedrager, modeller af borganlægget og meget andet.

På Hammershus er det altid godt at have vind- og vandtæt tøj med i rygsækken. Mange bliver overrasket over den store temperaturforskel, der kan være fra den ene ende af øen til den anden.

Undervisningsmaterialer:

Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af "guide til Hammershus" ved Hammershusudstillingen.

Du kan læse mere om Hammershus på Naturstyrelsens hjemmeside.

Fakta

Mellemtrin/Udskoling KULTURHISTORIE 

Målgruppe: 4.-6. klasse 

Fag: Historie

Varighed:
2 timer.
Ønskes forløbet udvidet, f.eks. med besøg på skolen før eller efter turen, kontakt da Bornholms Middelaldercenter og få en pris.

Hvornår:
April til oktober.

Bestilling af undervisning: tlf: +45 56 49 83 19

Pris:
Pris: 70,- kr. pr. elev, 2 lærer gratis med i klasser med over 15 elever.
Derudover er inkluderet entre til Hammershusudstillingen og besøg uden guide til Bornholms Middelaldercenter.
Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af "guide til Hammershus" ved Hammershusudstillingen.

Hvor:
Hammershus: Ved mødeskiltet uden for Hammershusudstillingen
Langebjergvej 128
3770 Allinge

Mail:info@bornholmsmiddelaldercenter.dk

Fælles Mål (2014)
Historie:
Efter 4. klassetrin
Kronologi og sammenhæng:
Familie og fællesskaber
Livsgrundlag og produktion
Samfund

Kildearbejde:
Historiske spor

Historiebrug:
Historiske scenarier

Efter 6. klassetrin
Kronologi og sammenhæng: Kronologi, brud og kontinuitet
Det lokale, regionale og globale

Historiebrug: Historiske scenarier

Bestil tur
Bestil din tur direkte på Naturstyrelsens hjemmeside eller ring til Britt eller Mette på tlf. 56 49 83 19
Bestil tur