På oplevese i middelalderen

  • Paa Oplevelse I Middelalderen

En tidsrejse rundt i bonde- og stormandsmiljøet på Bornholms Middelaldercenter.

Turen rundt på Bornholms Middelaldercenter foregår ved hjælp af indbyggede rollespil: Formidleren lægger op til specielle historiske situationer, som eleverne dramatiserer ved hjælp af rekvisitter. Gennem formidlerens fortælling og de små spil får eleverne bl.a. indsigt i hvordan børnenes liv formede sig i middelalderen, hvordan børn blev opdraget, og hvad de legede i middelalderen. I dialog med eleverne tematiserer formidleren emner som tro og overtros indflydelse i dagliglivet, krige og magtkampe, som ændrede tilværelsen for mange, og som var grunden til bygning af forsvarsværker som befæstningen omkring vores rekonstruerede stormandsgård. I løbet af turen får eleverne også et indtryk af dagliglivet i middelalderen, klædedragterne, maden, krydderier og handel og kontakt til andre lande. Et gennemgående emne i turen er ret og straf, og turen slutter af med en retssag, hvor eleverne på egen krop får en fornemmelse af hvordan man afgjorde forskellige tvister i middelalderen.
Ved dette skift mellem fortælling og dramatisering får eleverne en levende indsigt i de forskellige sociale gruppers leveforhold i middelalderen.

Turen slutter af med én times aktiviteter på middelaldercentret, hvor eleverne sammen med formidleren får mulighed for selv at engagere sig og afprøve deres færdigheder.

Praktiske oplysninger

Denne tur indeholder én times aktiviteter, som kan variere fra tur til tur - aktiviteterne kan f.eks. være middelalderlege, afprøvning af rustninger, skrivning med fjerpen og blæk, bueskydning eller leg med metaldetektor.

Undervisningsmaterialer:

BMC-Undervisningsmateriale:
Her findes vores introbog til middelaldercentret "Velkommen til middelalderen og til Bornholms Middelaldercenter". Her findes også opgavearkene "Levende Billeder", som er målrettet mellemtrinet. De er opdelt i 5 tematiske grupper, men kan også kombineres efter egne ønsker. På samme side findes også hæftet "Levende Billeder" som er målrettet udskolingen og voksne.

Fakta

Mellemtrin KULTURHISTORIE

Målgruppe: 4.-6. klasse

Fag: Historie

Varighed:
3 timer inkl. 1 times aktiviteter. Gruppen er herefter velkommen til at fortsætte på egen hånd på middelaldercentret indenfor åbningstiden.

Ønskes forløbet udvidet, f.eks. med besøg på skolen før eller efter turen, kontakt da Bornholms Middelaldercenter og få en pris.

Hvornår:
Bedst fra april til oktober, men muligt hele året rundt.

Bestilling af undervisning: tlf: +45 56 49 83 19

Pris:
Pris: 80,- kr. pr. elev, 2 lærer gratis med i klasser med over 15 elever.

Prisen inkluderer entre til Bornholms Middelaldercenter og til Hammershusudstillingen.

Alle klasser får udleveret 1 eksemplar af "Velkommen til middelalderen" og "guide til Hammershus" ved indgangen eller af guiden.

Hvor:
Bornholms Middelaldercenter
Stangevej 1

Østerlars
3760 Gudhjem

Mail:info@bornholmsmiddelaldercenter.dk

Fælles Mål (2014)
Historie:
Efter 4. klassetrin

Kronologi og sammenhæng:
Familie og fællesskaber
Livsgrundlag og produktion
Samfund

Historiebrug: Historiske scenarier

Efter 6. klassetrin
Kronologi og sammenhæng: Kronologi, brud og kontinuitet

Historiebrug: Historiske scenarier

Bestil tur
Bestil din tur direkte på Naturstyrelsens hjemmeside eller ring til Britt eller Mette på tlf. 56 49 83 19
Bestil tur